Főkatalógus

Hírek

Pénznem:
https://www.facebook.com/hungaryboxwebaruhaz

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 06 30 219 5847 Rendelését leadhatja telefonon és e-mail-ben is. 

* Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák! * A webshop regisztráció nélkül böngészhető. *** Csak a vásárlás során lesz lehetőség regisztrálni.

Régi és új vásárlóinkat megkérjük, hogy a rendeléseket https://www.rovidaruexpress.hu oldalunkon adják le.

Amennyiben itt adják le azt mi megkapjuk és el is küldjük! Az e-mail rendszerünk nem működik megfelelően. Köszönjük!


Színek, motívumok,  növényi és állati szimbólumok geometriai formák számok, betűk jelentése.

Ág /Életfa :

                    Életet adó fa -ANYA -, életfa eszméjének a kifejezője. A teremtő-ág.  A zöld ág alatt való átbújás: házasságszertartás.

Nyírfa ág: pl: Szaunákban: gonoszűző szertartás kelléke.

Alma:

A bibliai bűnbeesés gyümölcseként is ismert alma a tiltott tudás vagy a tiltott szerelem megismerésének jelképe. A megismerés eszközeként a halhatatlanság lehetőségét is magában rejti. Amit a bűnbeesés almája elrontott, azt szintén alma teheti jóvá: Jézust szimbolizáló arany alma.

Bizonyos jeles napokon vízbe tettek  almát, hogy aki - ember vagy jószág -iszik belőle az egészséges legyen.

Angyal "hírnök":

Rendszerint szárnyas, emberi vonásokkal felruházott, légies, szellemi lény, közvetítő Isten és ember között. Egyes mitológiákban lehet: küldönc- , trónálló, védelmező, törvényvégrehajtó, lélekvezető, az égitestek mozgatói csillaglelkek planéták megszemélyesítői. 

Anya:

Az ember ősi kultúrájának főalakja a Nagy Istenanya a Magna Mater, aki a mindenség és az istenek szülőanyja. A földdel, a természet termékenységével áll kapcsolatban.

Apa, atya:

Mint jelkép az uralom, a birtoklás, általában a felsőbbség tiltó, parancsoló és megsemmisítéssel fenyegető, kordában tartó erejének ,  megtestesülése. Nemző " felettes én": ősapa, király, vezér, főnök, gazda, uraság, védnök, Isten.

 

Virágok és színeik jelentése

Rózsa
rozetta fülbevaló F2

Első pillantással felismerünk egy rózsát, mert a középpontból forduló tökéletes rendezettsége, a szirmok szöveteinek finomsága, illata akkor is árulkodik, ha az előttünk lévő fajtát éppen nem ismerjük. Érezzük azt a teremtő szándékot, mely nem csak egy-egy egyed, de az összes rózsa, a „rózsa-ság” létrehozója.

Forma-anyanyelvünk ezt a tökéletességet ún. magyar-rózsaként ismeri, ahol a tükrözött elemek befelé forduló szíveket formálnak

.” A lényeg az, hogy a szívek iránya mindig bentről kifelé mutat, így válik érthetővé miért nő lefelé a virág a magyar szívben. Az igazi valóság az, hogy az élet gyökerei az égben, a mandala középpontjában gyökereznek és nem a Földben, innen kapunk szó szerint mindent! És a Földön teljesedik ki az életet (az Atya a teremtő a férfi minőség, és a Föld a befogadó, megvalósító, az Anya, a női minőség), ahol minden a feje tetejére fordul és a virágok a földben gyökereznek. Amire szükségünk van, megteremtődik, amire nincs szükség, az visszahull a középpontba, és újból fénnyé válik (mint a falevelek a mandalában). Egy biztossá vált számomra, az Élet elpusztíthatatlan, nem e Világból való, a "fényből" születik. A SZÍV mint ige is értelmet nyer: beSZÍVja magába az Életet, kiSZÍVja az élet esszenciáját az ürességből s áttranszformálja, hogy élhessünk.”    

                                                           Ez a „rózsa” ugyanúgy első pillantásra felismerhetően magyar, mint amilyen egyetemes a rózsa-ság. Második osztályban, ha a szentek legendáit meséljük a gyerekeknek, természetesen rajzoljuk Szent Erzsébet rózsáit, vagy Margit liliomait, Kinga sókristályban megtalált gyűrűjét.

Később, a gótika megismerésekor teljes természetességgel értik már a rozetta-szerkesztésben a „rózsa-ság” ismét egyetemesen felbukkanó formanyelvét, és azt is, miért nevezik pl. a gyémántcsiszolatokat rózsának.

A vörös Rózsa a szerelem virága.
Ha fehér rózsát adunk, sok mindent mondhatunk vele. Jelentheti a nagyrabecsülést, az alázatosságot, az ártatlanságot, a titoktartást és a csendet is.
A rózsaszín rózsa a kecsesség jele.
Bár sokan az irigység színének tartják a sárgát, a sárga rózsa örömöt és vidámságot jelent.http://www.hungarybox.com/published/publicdata/HUNGARYBOXSQL1/attachments/SC/images/fls_pic.jpg
A Szegfű a szeszélyesség és a komoly szerelem virága.
A  Tulipán a lángoló érzelmek és a nőiesség jelképének virága. Vörös tulipán: Szerelmi vallomás.
Az Orchidea a műveltség és kifinomultság virága
A  Liliom a kacér nő virága.
A Magnólia a természetesség virága.
A Kála a szépség virága.
Az Írisz a remény virága.
Az Ambrózia a viszonzott szerelem jelképe.
A  Gardénia a titkos szerelem jelképe.
A vörös Krizantém jelentése: Szeretlek. /bár sokan még a „temetővirág” jelentéssel azonosítják/
Mirtusz: Szerelem

Geometriai szimbólumok

négyzet: anyag, korlátozás, bezártság, merevség, szilárd alap (Boglár) (Rozetta) (Négyzetes), http://www.hungarybox.com/published/publicdata/HUNGARYBOXSQL1/attachments/SC/products_pictures/61.jpg
háromszög, felfelé mutató: szellem, tűz jel 
háromszög, lefelé mutató: anyag, föld, víz jel 
hatágú csillag (hexagramm): egymásba illesztett felfelé és lefelé mutató háromszög, kozmikus egyensúly 
ötágú csillag (pentagramm), felfelé mutató: kitárt végtagokkal magát az embert jelképezi, hatalom, erő, a fehér mágus jele 
ötágú csillag, lefelé mutató: bukás, a fekete mágia, az ördög szimbóluma, a hatalom rossz szándékú használata 
kör: végtelenség, örök megújulás 
kör, három egymásban koncentrikusan: test, lélek, szellem összhangja 
kör, három egymásba kapcsolódó: a hármasság törvénye, összetartozása 
kör, két egymásba kapcsolódó: szövetség, dúsítás 

(indás motívum)

Csigavonal / spirál :

Egyetemes, ősi és elemi mozgásjel. A jel kialakulását természeti formák, indakacs, csigaház, kígyó, bélrendszer is elősegítették. A kifelé haladdó csigavonal jelent születést, indulást, kibontakozást, növekedést, fejlődést, ám mindezt a ciklikus ismétlődés jegyében, így az élet ismétlődő ritmusát is. A befelé csavarodó csigavonal mindezek ellentétét: halált, megérkezést, bezárulást, összehúzódást jelképez. A csigavonal tehát kétértelmű jel, kétirányúságát a kettősspirál - ábrázolások jelzik. Kozmikus szinten a csigavonal időciklusok (világkorszak, napév, holdhónap) jelképe, a természet évenkénti meghalásának és ujjászületésének szimbóluma, vagyis a mitikus " világtörténelemé" mely a teremtéstől a világ végéig tart.

Csillag:

A csillagos ég ősidőktől fogva az ember vallásos természetvizsgáló érdeklődésének középpontjában állt ( csillagvallás, csillaghit, asztrológia) . Az ókori magaskultúrákban a csillagos ég a túlvilág, a csillagok, csillagképek és planéták pedig az istenek és hősök megtestesülései.  A természeti népek is felsőbbrendű lényeket láttak az égitestekben, eredetileg az ősök szellemeit - ez a képzelet is egyetemes. Az óegyiptomiak hite szerint a csillagos ég a LÉLEKhon, az ószövetségi próféta az örök életre jutott igazakat a csillaghoz hasonlítja. A magyar néphitben a csillaghullás emberhalál tanújele.

Örvény  (spirál / csigavonal, rózsa közeli rokona): 

Az örök körforgás ősi egyetemes jelképe.

Színek szimbóluma, jelentése

Sárga:

Az örök fény, a felség, a hatalom kifejezője, a közvetítés jelképe emberek és istenek között. 
- A világos- vagy aranysárga a hit, a jóság, az intuíció, az intellektus színe. 
- A narancssárgába hajló sárga a Nap, a melegség szimbóluma; az isteni szeretet, a bölcsesség színe
- a zöldessárgát viszont a halálhoz, az irigységhez, a hitszegéshez társították. 
- A buddhizmusban a lemondás, a vágytalanság, az alázatosság, a szerzetesek színe. 
- Kínában a Föld, a középpont színe. Eredetileg császári szín volt, később az előkelőség kifejezője lett.
- A keresztény hagyományban lehet a szentség, a felfedett igazság kifejezője, ugyanakkor a sötétsárga az eretnekség, az árulás színe. 
Narancssárga:
Átmeneti szín a piros és a sárga között; a szellem és a libidó egyensúlyát jelképezi. 
- Kínában és Japánban a szeretet és a boldogság színe. 
- A buddhista szerzetesek ruhájának színeként a láng, a megvilágosodás fénye, az isteni szeretet kinyilatkoztatása. 
- A zsidó hagyományban a ragyogás és a pompa színe.
Piros/vörös:
Éppúgy lehet az élet, mint a halál jele; mindkét esetben a vérrel asszociálható. A nemiség szimbóluma, a libidó színe. 
- A történelem előtti időkben a halottak mellé vörös színű port szórtak a temetkezési szertartás során. Ókori babona, hogy apotropaikus erejű, megóv a démonoktól és a veszélyektől. 
- Az egyiptomiak befestették fáikat, barmaikat, vagyontárgyaikat pirosra, hogy megvédjék a tűztől és más károktól, s hogy termékenyek legyenek. 
- A zsidók ajtófélfáikat az áldozati bárányok vérével festették meg, hogy megóvják házaikat a tíz csapás öldöklő angyalától. 
- Görögországban vörös leplet borítottak a holtakra, ezzel jelképesen áldozattá avatták, hogy kibékülve az alvilágiakkal, lejuthasson birodalmukba. 
- Az antikvitásban a szeretet, a szerelem, a szenvedély kifejezője; Rómában a menyasszony tűzpiros fátylat visel, ez a flammeum. Erő-, tűz- és hatalom-jelképként is szerepel. 
- A zsidó és keresztény hagyományban a komolyság, a fenség színe. Az Újszövetségben a bűn, az engesztelés, a vezeklés és az áldozat színe. 
- Negatív jelentése a testi szenvedélyek megbélyegzéséhez kapcsolódik, a skarlátvörös a "nagy babiloni parázna" színe. 
- A piros lámpás házak színeként a paráznaságra utal. 
- Az alkimisták kemencéjét jelképezi, valamint a "Nagy Mű" harmadik fokozatát. 
- Az európai népszokásokban a húsvéti piros tojás a termékenység jelképe. 
Barna
A föld színe, ebből adódik anyaság, gondoskodás, termékenység, szorgalom jelentése. Mint anyagi szimbólum, az ösztönszféra kifejezője is. 
- Már az ókorban felveszi a vezeklés, az egyszerűség, az alázat értelmet. 
- A középkorban az alábbi jelentések tartoznak hozzá: hallgatagság, az evilági hívságok megvetése, szegénység; ezért lesz a ferences szerzetesrend öltözetének színe. 
Szürke
A hamu és a köd színe, ezáltal a szomorúság, a melankólia, az unalom, a fásultság, az egyhangúság jelképe. 
- A keresztény szimbólikában a test halálát és a lélek halhatatlanságát jelképezi. Ebben az értelemben vált az egyházi közösségek, a rendek megkülönböztető színévé. 
- A szürke a színek ellentéteként a semlegességet, a hétköznapiságot jelenti. 
Zöld
A tavasznak, a természet megújulásának, a növekvő életnek a kifejezője. Különösen az örökzöld növényekhez kötődik termékenységi és halhatatlanságot kifejező szimbolika. 
- A színskála "közepén" áll, kiegészítő színe a piros, s mivel a kék és a sárga elegye, jelöli egyben a színek hármasságát. Ebből adódik kétértékűsége is: lehet a fiatalság, a remény, a boldogság, ugyanakkor a változás az átmenetiség, a féltékenység jelölője.(Ajánlat) (Ajánlat2)
- Meleg és hideg, égi és földi keveréke. Lehet az éretlenség, a tapasztalatlanság és naivság jelképe. 
- A kereszténységben a halhatatlanság, a feltámadás színe, az Erények közül a Reményé. 
- Negatív jelentése: méreg, halál, a gonosz rontó ereje. A sátánt gyakran ábrázolják zöld testtel és szemmel. 
- Az iszlám hagyományban a Prófétára és a Paradicsom ígéretére utal. 
- Az alkímiában a zöld kő az aranyhoz való átmenetnek felel meg. 
Kék
Az égbolt, a tenger színe; a megfoghatatlanság, a végtelenség, a transzcendencia szimbóluma. Az intellektus, az elmélkedés, a megnyugvás kifejezője, amely a képzelet és a szürrealitás világához is kapcsolódhat. 
- Az égi istenekre utalva az emberfeletti, mennyei hatalom kifejezője, ebben az értelemben a földi szenvedélyeket jelző vörös ellentéte. 
- A keresztény szimbolikában az angyalok, valamint Szűz Mária színe. 
- A világi uralkodók színeként hatalmuk égi eredetére utal. 
- Míg a nappali ég vakító kékje maszkulin jelentésű, addig az éjszaka sötétkékje a feminin principiumra utal. 
Lila
A mértékletesség színe. Egyensúly a föld és ég között (a hajnali és az esti ég színe), az értelem és a vágy, a bölcsesség és az érzelmek között. 
- Jelenthet intelligenciát, tudást, vallási áhítatot, szentséget, alázatosságot, bűnbánatot, fájdalmat, nosztalgiát. 
- A rómaiaknál Jupiterhez kapcsolódik. 
- A kereszténységben a papi törvények, az autoritás, az igazság, a böjt, a szomorúság és a várakozás kifejezője. 
Fekete
Az ősi sötétség, a káosz, az éjszaka, a feneketlen, titokzatos mélység, a világűr jelképe. 

Fehér
A Fény, a tisztaság, a differenciálatlanság, a transzcendencia, a tökéletesség, az egyszerűség jelképe.
- Lunáris szín, a női princípium szűzi aspektusát jelzi. 
- Az égi istenek állatainak színe, így pl. Zeusz, mint fehér hattyú; a Buddha születését jelző álom elefántja; a Szentlélek galambja. 
- A fehér szoros kapcsolatban áll a halállal és az ehhez kapcsolódó rituális tárgyakkal (halotti lepel, gyertya), jelképezi a szellemeket és a kísérteteket. 
- A hinduizmus Kozmikus Tojásának színe, amely az állandóság és örökkévalóság megvalósulása. 
- Kínában a gyász színe. 
- A fehér tigris az őszre, az érett életkorra utal, maszkokon pedig a ravaszságot jelzi. 
- A fehér virág a gyermekáldást jelenti. 
- Ártatlanság értelemben jelenik meg Athénban, ahol az Areioszpagosz bírái fehér kövekkel szavaztak a vádlott felmentése mellett. 
- A keresztény hagyományban az öröm és a vigasság hordozója. /  folytatjuk.....

© Hungarybox.com. Rövidáru webshop, webáruház, kiskereskedés, nagykereskedés, kreatív kellékek, varrókellék, fonalak, kötőfonalak, kézimunka, horgolás, hímzés, zsinór, szalag, patent. 2010 óta az Önök szolgálatában! .
Rövidáru express gyorsan| Hardware-Shop használt szerverek | Szervermemória | Szerver hoszting | Olcsó VPS | Webtárhely | Shop-Script webáruház | Tudakoló | Linkkatalógus | Domain regisztráció | Hoszting szolgáltatások | ASP tárhely | Ingyenes apróhirdetések | Szerver bérlés | Virtuális szerver | Rendszergazda szolgáltatások | Rövidáru express gyorsan|